ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านปรางค์

0 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

1 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นอนุบาล 2 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นอนุบาล 3 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

1 คน

รวมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นอนุบาล 2 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นอนุบาล 3 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

รวมวันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ
# วันที่ ระดับ ป.1 ระดับ ป.2 ระดับ ป. 3 ระดับ ป.4 ระดับ ป.5 ระดับ ป.6 ระดับ อ.2 ระดับ อ.3 รวม
1 24 เมษายน 2564 00100000 1
# เลขที่ ชื่อ-สกุล ชั้น แผน ประเภท วันที่สมัคร
1 64100001 เด็กหญิงณชญาดา รักสัตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 12.48 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 - 15 พฤษภาคม 2564 นี้
?
Z
ระดับชั้น จำนวนที่รับเพิ่ม
อนุบาล 2 6 คน
อนุบาล 3 3 คน
ประถมศึกษาปีที่ 1 36 คน
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 คน
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 คน
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 คน
ประถมศึกษาปีที่ 5 34 คน
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 คน